Mi a Half Bridge Inverter: áramköri ábra és működése

Próbálja Ki A Műszerünket A Problémák Kiküszöbölésére

Az inverter egy elektromos elektronikus átalakító, amely a közvetlen energiát váltakozó energiává alakítja. Ennek az inverter eszköznek a segítségével a rögzített egyenáramot változó váltakozó áramú energiává alakíthatjuk át, amely változó frekvenciaként és feszültségként. Másodszor ettől az invertertől változtathatjuk a frekvenciát, vagyis a 40HZ, 50HZ, 60HZ frekvenciákat előállíthatjuk igényünk szerint. Ha az egyenáramú bemenet feszültségforrás, akkor az inverter VSI (feszültségforrás-inverter) néven ismert. Az inverterekhez négy kapcsolóeszközre van szükség, míg a félhíd inverterre két kapcsolóeszközre van szükség. A híd inverterek kétféle típusúak, félhídak inverter és teljes híd inverter. Ez a cikk a félhíd invertert tárgyalja.

Mi a Half Bridge Inverter?

Az inverter egy egyenáramú feszültséget váltóáramú feszültséggé alakító eszköz, amely négy kapcsolóból áll, míg a félhídi inverterhez két dióda és két kapcsoló szükséges, amelyek párhuzamosan vannak összekötve. A két kapcsoló kiegészítő kapcsoló, ami azt jelenti, hogy amikor az első kapcsoló BE van kapcsolva, akkor a második kapcsoló KI lesz kapcsolva. Hasonlóképpen, amikor a második kapcsoló BE van kapcsolva, az első kapcsoló KI lesz kapcsolva.


Egyfázisú félhíd inverter ellenálló terheléssel

A rezisztív terhelésű egyfázisú félhíd inverter kapcsolási rajzát az alábbi ábra mutatja.

Fél híd inverter

Fél híd inverterAhol RL az ellenállási terhelés, Vs/ 2 az S feszültségforrás1és Skéta két kapcsoló, azaz0az áram. Ahol az egyes kapcsolók a D diódákhoz vannak csatlakoztatva1és Dkétpárhuzamosan. A fenti ábrán az S kapcsolók1és Skétaz önkommutáló kapcsolók. Az S kapcsoló1akkor fog vezetni, ha a feszültség pozitív és az áram negatív, kapcsolja az S kapcsolótkétakkor fog vezetni, ha a feszültség negatív, és az áram negatív. A dióda D1akkor fog vezetni, ha a feszültség pozitív és az áram negatív, D diódakétakkor fog vezetni, ha a feszültség negatív, és az áram pozitív.

1. eset (amikor az S kapcsoló1be van kapcsolva és SkétKI van kapcsolva): Amikor az S kapcsoló10-tól T / 2-ig van bekapcsolva, a D dióda1és Dkétfordított torzítási állapotban vannak, és Skétkapcsoló KI van kapcsolva.

KVL (Kirchhoff feszültségtörvény) alkalmazása


Vs/ 2-V0= 0

Ahol a kimeneti feszültség V0= Vs/két

Ahol a kimeneti áram i0= V0/ R = Vs/ 2r

Tápfeszültség vagy kapcsolóáram esetén az iS1= i0 = Vs / 2R, iS2= 0 és az i diódaáramD1= iD2= 0.

2. Eset (amikor az S kapcsolókétbe van kapcsolva és S1KI van kapcsolva) : Amikor az S kapcsolókétT / 2-től T-ig, a D dióda időtartama BE van kapcsolva1és Dkétfordított torzítási állapotban vannak, és S1kapcsoló KI van kapcsolva.

KVL (Kirchhoff feszültségtörvény) alkalmazása

Vs/ 2 + V0= 0

Ahol a kimeneti feszültség V0= -Vs/két

Ahol a kimeneti áram i0= V0/ R = -Vs/ 2r

Tápfeszültség vagy kapcsolóáram esetén az iS1= 0, iS2= i0= -Vs/ 2R és az i diódaáramD1= iD2= 0.

Az egyfázisú félhíd inverter kimeneti feszültségének hullámformáját az alábbi ábra mutatja.

Félhíd-inverter kimeneti feszültségének hullámformája

Félhíd-inverter kimeneti feszültségének hullámformája

A kimeneti feszültség átlagos értéke:

Tehát a kimeneti feszültség hullámalakja a „T” idő „ωt” tengelyre történő átalakításából az alábbi ábrán látható

A kimeneti feszültség hullámalakjának időtengelyének konvertálása

A kimeneti feszültség hullámalakjának időtengelyének konvertálása

Ha szorozzuk nullával, akkor nulla lesz Ha szorozzuk T / 2-vel, akkor T / 2 = π Ha szorozzuk T-vel, akkor T = 2π Ha szorozzuk 3T ​​/ 2-vel, akkor T / 2 = 3π és így tovább. Ily módon ezt az időtengelyt átalakíthatjuk az „ωt” tengelyre.

A kimeneti feszültség és a kimeneti áram átlagos értéke

V0 (átl.)= 0

én0 (átl.)= 0

A kimeneti feszültség és a kimeneti áram RMS értéke

V0 (RMS)= VS/két

én0 (RMS)= V0 (RMS)/ R = VS/ 2r

Az inverterben kapott kimeneti feszültség nem tiszta szinuszhullám, azaz négyzethullám. A kimeneti feszültség az alapkomponenssel az alábbi ábrán látható.

Kimeneti feszültség hullámformája alapvető komponenssel

Kimeneti feszültség hullámformája alapvető komponenssel

Fourier-sorozat felhasználásával

Ahol Cn, nak neknés bnvannak

bn= VS/ nᴨ (1-cosnᴨ)

A bn= 0 a páros számok (n = 2,4,6… ..) és b helyettesítésekorn= 2Vs / nπ a páratlan számok helyettesítésekor (n = 1,3,5 ……). B) póttagn= 2Vs / nπ és an= 0 a C-bennmegkapja a C-tn= 2Vs / nπ.

ϕn= így-1(nak nekn/ bn) = 0

V01 ( ωt) = 2 VS/ ᴨ * (nélkül ωt )

V. póttag0 (átl.)= 0 in lesz

Az (1) egyenlet így is felírható

V0 ( ωt) = 2 VS/ ᴨ * (nélkül ωt ) + két VS/ 3ᴨ * (Sin3 ωt ) + két VS/ 5ᴨ * (Sin5 ωt ) + …… .. + ∞

V0 ( ωt) = V01 ( ωt) + V03 ( ωt) + V05 ( ωt)

A fenti kifejezés a kimeneti feszültség, amely alapvető feszültségből és páratlan harmonikusokból áll. Kétféle módszer létezik ezeknek a harmonikus komponenseknek a eltávolítására: a szűrő áramkör és az impulzusszélesség modulációs technika alkalmazása.

Az alapvető feszültség felírható

V01 ( ωt) = 2VS/ ᴨ * (nélkül ωt )

Az alapfeszültség maximális értéke

V01 (max)= 2VS/ ᴨ

Az alapfeszültség RMS értéke:

V01 (RMS)= 2VS/ √2ᴨ = √2VS/ ᴨ

Az RMS kimeneti áram alapvető eleme az

én01 (RMS)= V01 (RMS)/ R

Meg kell kapnunk a torzítási tényezőt, a torzítási tényezőt g-vel jelöljük.

g = V01 (RMS)/ V0 (RMS) = alapfeszültség effektív értéke / teljes kimeneti feszültség RMS értéke

A V01 (RMS) és V0 (RMS) értékek g-ben megkapják

g = 2√2 / ᴨ

A végösszeg harmonikus torzítás -ként fejezik ki

A kimeneti feszültségben a teljes harmonikus torzítás THD = 48,43%, de az IEEE szerint a teljes harmonikus torzításnak 5% -nak kell lennie.

Az egyfázisú híd inverter alapvető teljesítménye az

P01= (V01 (effektív érték))két/ R = Ikét01 (effektív érték)R

A fenti képlet segítségével kiszámíthatjuk az alapvető teljesítményt.

Ily módon kiszámíthatjuk az egyfázisú félhídi inverter különféle paramétereit.

Egyfázisú félhíd inverter R-L terheléssel

Az R-L terhelés kapcsolási rajzát az alábbi ábra mutatja.

Egyfázisú félhíd inverter R-L terheléssel

Egyfázisú félhíd inverter R-L terheléssel

Az R-L terhelésű egyfázisú félhíd inverter kapcsolási rajza két kapcsolóból, két diódából és feszültségellátásból áll. Az R-L terhelés egy A és egy O pont között van összekapcsolva, az A pontot mindig pozitívnak, az O pontot pedig negatívnak tekintik. Ha az áramlás A-ból O-ba akkor az áram pozitívnak tekinthető, hasonlóan, ha az áram A-tól A-ig áram, akkor az áram negatívnak tekintendő.

R-L terhelés esetén a kimeneti áram az idő exponenciális függvénye lesz, és a kimeneti feszültséget egy szöggel elmaradja.

ϕ = így-1( ω L / R)

Egyfázisú félhíd-inverter működése R-terheléssel

A működési művelet a következő időintervallumokon alapul

i. I. intervallum (0 Ebben az időtartamban mindkét kapcsoló ki van kapcsolva, és a D2 dióda fordított előfeszített állapotban van. Ebben az intervallumban az induktor felszabadítja energiáját a D1 diódán keresztül, és a kimeneti áram exponenciálisan csökken negatív max értékéről (-Imax) nullára.

A KVL alkalmazásával erre az időintervallumra jut

A kimeneti feszültség V0> 0 A kimeneti áram fordított irányban folyik, tehát i0<0 switch current iS1= 0 és i diódaáramD1= -i0

ii. II. intervallum (t1 Ebben az időtartamban az S kapcsoló1és Skétzárva vannak és az S2 ki van kapcsolva, és mindkét dióda fordított előfeszítettségű. Ebben az intervallumban az induktor elkezdi tárolni az energiát, és a kimeneti áram nulláról pozitív max értékére (Imax) nő.

A KVL alkalmazása megkapja

A kimeneti feszültség V0> 0 A kimeneti áram előre halad, tehát i0> 0 kapcsolóáram iS1= i0és diódaáram iD1= 0

iii. III. intervallum (T / 2 Ebben az időtartamban mind az S kapcsoló1és Skétkikapcsolt állapotban vannak és a D dióda1fordított torzítású és Dkétátirányítási torzítás fordított előfeszítésű. Ebben az intervallumban az induktor felszabadítja energiáját a D diódán keresztülkét. A kimeneti áram exponenciálisan csökken pozitív max értékétől (Imax) nullára.

A KVL alkalmazása megkapja

A kimeneti feszültség V0<0 The output current flows in the forward direction, therefore, i0> 0 kapcsolóáram iS1= 0 és i diódaáramD1= 0

(iv) IV. intervallum (t2 Ebben az időtartamban az S kapcsoló1ki van kapcsolva és Skétzárva vannak, és a D diódák1és Dkétfordított elfogultsággal rendelkeznek. Ebben az intervallumban az induktor negatív max értékre (-Imax) nullára.

A KVL alkalmazása megkapja

A kimeneti feszültség V0<0 The output current flows in the opposite/reverse direction therefore i0<0 switch current iS1= 0 és i diódaáramD1= 0

A Half Bridge Inverter működési módjai

A Half Bridge Inverter működési módjai

Az időintervallumok összefoglalását az alábbi táblázat mutatja

S.NO Időintervallum Az eszköz vezet Kimeneti feszültség (V0 ) Kimenet Jelenlegi ( én0 ) Kapcsolóáram (iS1 ) Kapcsoló dióda (iD1 )
1 01D1V0> 0 én0<0 0 - Én0
két t1 S1V0> 0 én0> 0 én00
3 T / 2két DkétV0<0 én0> 0 0 0
4 tkét Skét V0<0 én0<0 0 0

Az RL terhelésű egyfázisú félhíd inverter kimeneti feszültség hullámalakját az alábbi ábra mutatja.

Egyfázisú félhíd-inverter kimeneti feszültség hullámformája R-L terheléssel

Egyfázisú félhíd-inverter kimeneti feszültség hullámformája R-L terheléssel

Half Bridge Inverter Vs Full Bridge Inverter

A félhíd inverter és a teljes híd inverter közötti különbséget az alábbi táblázat mutatja.

S.NO

Fél híd inverter

Teljes híd inverter

1

A félhíd invertereknél a hatékonyság magas Teljes híd inverterbenis,a hatékonyság magas

két

A félhídi inverterben a kimeneti feszültség hullámformája négyzet, kvázi négyzet vagy PWM A teljes híd inverterben a kimeneti feszültség hullámalakja négyzet, kvázi négyzet vagy PWM

3

A félhídi inverter csúcsfeszültsége a DC tápfeszültség fele A teljes híd inverter csúcsfeszültsége megegyezik az egyenáramú tápfeszültséggel

4

A félhíd inverter két kapcsolót tartalmaz A teljes híd inverter négy kapcsolót tartalmaz

5.

A kimeneti feszültség E0= EDC/két A kimeneti feszültség E0= EDC

6.

Az alapvető kimeneti feszültség E1= 0,45 EDC Az alapvető kimeneti feszültség E1= 0,9 EDC

7

Ez a fajta inverter bipoláris feszültségeket generál Ez a fajta inverter monopoláris feszültségeket generál

Előnyök

Az egyfázisú félhíd inverter előnyei

  • Az áramkör egyszerű
  • Alacsony a költség

Hátrányok

Az egyfázisú félhíd inverter hátrányai

  • A TUF (Transformer Utilization Factor) alacsony
  • A hatékonyság alacsony

Így erről van szó a félhídi inverter áttekintése , a félhíd inverter és a teljes híd inverter közötti különbség, előnyei, hátrányai, egyfázisú félhíd inverter, rezisztív terheléssel. Itt egy kérdés az Ön számára, mik a félhíd inverter alkalmazásai?